ISO 9001-2015

PRACUJEMY

DLA KLIENTA

Polityka jakości

Właściciele firmy BIELDRUK Spółka Jawna ustanowili niniejszą politykę jakości, określając odpowiedzialność najwyższego kierownictwa za realizację wszystkich działań jakościowych w Spółce w wykonawstwie usług poligraficznych.

Polityka jakości wynika z długookresowej strategii rozwoju firmy BIELDRUK.

Każdy pracownik Spółki zna politykę jakości i stosuje jej zasady w codziennej praktyce usługowej i handlowej.

W dążeniu do utrzymania wysokiej pozycji na rynku, najważniejszym dla nas kryterium jest zadowolenie klienta korzystającego z usług poligraficznych Spółki.

Zaplanowany cel osiągamy poprzez:

  • kształtowanie przekonań, że za jakość procesów i usług odpowiedzialny jest każdy pracownik
  • rozpoznawanie, analizę i pełną realizację potrzeb i oczekiwań klientów – odbiorców usług poligraficznych
  • identyfikowanie, planowanie i zarządzanie procesami oraz systematyczną ocenę efektywności i opłacalności procesów
  • jasno zdefiniowane obowiązki i kompetencje pracowników
  • korzystanie wyłącznie z materiałów i wyrobów sprawdzonych dostawców spełniających wysokie wymagania jakościowe oraz wymagania naszych klientów
  • wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych w projektowaniu i realizacji usług poligraficznych na poziomie jakościowym niedostępnym dla konkurencji
  • tworzenie warunków sprzyjających podwyższeniu kwalifikacji personelu, w tym w zakresie jakości
  • zapewnienie środków niezbędnych do realizacji polityki jakości

Gwarancją sukcesów Bieldruk Spółka Jawna jest System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2015 i stałe jego doskonalenie.