FORESTS FOR ALL FOREVER

CERTYFIKAT FSC®

DRUKUJEMY EKOLOGICZNIE

Co to jest certyfikat FSC®?
FSC® (Forest Stewardship Council®) to międzynarodowa organizacja określająca standardy odpowiedzialnej gospodarki leśnej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Charakterystyczne logo FSC® na produkcie gwarantuje, że surowiec użyty w jego produkcji pochodzi z certyfikowanego łańcucha dostaw, a jego producent przestrzega dobrych praktyk określonych w wymaganiach FSC®.

Bieldruk jako drukarnia offsetowa posiada certyfikat o numerze C136831.