LOKALIZACJA

DLA DOSTAWCY

DOSTAWCO! Przed wyjazdem sprawdź do którego magazynu masz dostarczyć towar.

Zakład produkcyjny
ul. Wiewiórcza 66

Zielony budynek w głębi placu.

Zakład produkcyjny
ul. Kuronia 20

Czerwona hala.
Wjazd od ulicy Eliasza.

Telefon kontaktowy (spedycja):

tel.: (+48) 509 336 332