ProJEKTY UEWSPÓLNIE INWESTUJEMY W ROZWÓJ

Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BIELDRUK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji udoskonalonych i uszlachetnionych opakowań z papieru i tektury” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3.: „Wsparcie inwestycji w przedsiebiorstwach”.

1. Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji opakowań z papieru i tektury.

2. Planowane efekty: Efektem realizacji inwestycji będzie wdrożenie udoskonalonych technologii produkcji opakowań z papieru i tektury na bazie których do oferty firmy wprowadzone zostaną udoskonalone produkty: opakowania i wyroby opakowaniowe uszlachetnione i opakowania i wyroby opakowaniowe z zabezpieczeniami w postaci mikrodruku.

3. Wartość projektu: 6 144 340,67 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 2 497 699,46 PLN

Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma realizuje grant udzielony w ramach projektu ,,Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

1. Cel projektu: Celem grantu jest zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania produkcją poligraficzną.

2. Planowane efekty: Zakupiona w ramach przedsięwzięcia licencja na system do zarządzania produkcją poligraficzną pozwoli zintegrować wszystkie informacje z poszczególnych działów firmy w jedno spójne i wydajne środowisko pracy. Wdrożenie systemu zarządzania produkcją poligraficzną pozwoli na usprawnienie komunikacji w firmie, uproszczenie procedur, a przez to oszczędność czasu, surowców, zwiększenie wydajności produkcji co prowadzi do wzrostu sprzedaży i w efekcie wzmocnienia konkurencyjności firmy.

3. Wartość projektu: 163 885,20 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 99 930,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Usługowy Zakład Poligraficzny ,,BIELDRUK” Sp. J. P. A. Dąbrowscy zrealizował projekt pt. ,,Zakup nowatorskich maszyn poligraficznych kluczem do wzrostu konkurencyjności Drukarni BIELDRUK” nr WND-RPPD.01.04.02-20-152/12 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”, Podziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.02-20-152/12-00 z dnia 28.01.2015 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu była rozbudowa parku produkcyjnego drukarni Bieldruk poprzez wdrożenie innowacyjnego sprzętu i oprogramowania. W wyniku zrealizowania projektu wprowadzono do oferty firmy nowe innowacyjne produkty tj.: – najwyższej jakości opakowania z zastosowaniem unikalnych uszlachetnień i efektów „drip-off” nadających im indywidualne cechy; – najwyższej jakości produkty z zastosowaniem efektu skórki pomarańczowej; – innowacyjne produkty hybrydowe POS /STANDY, STOJAKI, POSTERY, HEADERY/.
Ponadto udoskonalone zostały następujące produkty: – efektywne jakościowo i cenowo produkty niskonakładowe, – najwyższej jakości produkty w formacie B1, najwyższej jakości opakowania zarówno w niskich, jak i wysokich nakładach.

Możemy również poszczycić się zakończonym już projektem pt. „Wzrost konkurencyjności Drukarni BIELDRUK poprzez zakup innowacyjnych maszyn poligraficznych oraz wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania przygotowalnią offsetową” nr WND-RPPD.01.04.02-20-052/11 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”, Podziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.02-20-052/11-00 z dnia 07.09.2012 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach tego projektu nastąpił zakup innowacyjnych maszyn poligraficznych oraz wdrożone zostało nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przygotowalnią offsetową dzięki temu do oferty Drukarni BIELDRUK wprowadzono całkowicie ulepszone trzy rodzaje produktów: opakowania klejone, materiały reklamowe oraz opakowania wysoko przetworzone. Dzięki realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską staliśmy się jedną z najlepiej wyposażonych drukarni w regionie.

Zapraszamy do współpracy.