Uruchomienie produkcji łatwo otwieralnego opakowania kartonowego o wysokiej odporności na działanie olejków eterycznych”

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa „BIELDRUK” Sp. J. P. A. Dąbrowscy poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu – łatwo otwieralnego opakowania kartonowego o właściwościach proekologicznych oraz o wysokiej odporności na działanie olejków eterycznych. Dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom będzie możliwa realizacji wielu celów szczegółowych głównie w obszarze innowacyjności i konkurencyjności, ekonomiczno-finansowym, zrównoważonego rozwoju i polityk horyzontalnych UE.

całkowity koszt realizacji projektu:

44 963 412,66 PLN

całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:

33 728 900,00 PLN

wkład Funduszy Europejskich:

23 610 174,00 PLN

okres realizacji:

1 wrzesień 2019 r. – 30 czerwiec 2021 r.