Projekt pt. „Audyt wzorniczy i strategia wzornicza dla Usługowego Zakładu Poligraficznego „BIELDRUK” Sp. j. P. A. Dąbrowscy” realizowany w ramach Programu Operacyjny Polska Wschodnia, 2014-2020, Oś priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4: „Wzór na konkurencję”.

  1. Cel projektu:

Celem projektu jest udoskonalenie procesu projektowania i wdrażania nowych wyrobów poligraficznych poprzez zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia indywidualnego audytu wzorniczego w Usługowym Zakładzie Poligraficznym „BIELDRUK” Sp. j. P. A. Dąbrowscy i opracowania strategii wzorniczej oraz wzrost przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o wzornictwo.

  1. Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie strategia wzornicza opracowana w wyniku przeprowadzonego audyty, która zdiagnozuje potrzeby i oczekiwania rynkowe dotyczące produkowanych przez Usługowy Zakład Poligraficzny „BIELDRUK” Sp. j. P. A. Dąbrowscy wyrobów poligraficznych oraz pozwoli na wyróżnenie oferty spośród konkurencji. W efekcie realizacji projektu wzornictwo stanie się przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa, co wpłynie na wzrost innowacyjności oferty
i wzrost przychodów.

  1. Wartość projektu:  51 660,00 PLN
  1. Wkład Funduszy Europejskich: 35 700,00 PLN