KARIERA DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

Zgłoszenia można składać za pośrednictwem e-mail: praca@bieldruk.pl
W momencie pojawienia się wolnych etatów skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

KONTAKT INFO

Drukarnia Bieldruk
ul. Wiewiórcza 66, 15-532 Białystok

Tel : (48) 85 741 31 79
Fax: (48) 85 741 42 95

BĄdŹmy w kontakcie