EU PROJECTSTOGETHER WE INVEST IN DEVELOPMENT

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP
www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Usługowy Zakład Poligraficzny ,,BIELDRUK” Sp. J. P. A. Dąbrowscy zrealizował projekt pt. ,,Zakup nowatorskich maszyn poligraficznych kluczem do wzrostu konkurencyjności Drukarni BIELDRUK” nr WND-RPPD.01.04.02-20-152/12 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”, Podziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.02-20-152/12-00 z dnia 28.01.2015 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu była rozbudowa parku produkcyjnego drukarni Bieldruk poprzez wdrożenie innowacyjnego sprzętu i oprogramowania. W wyniku zrealizowania projektu wprowadzono do oferty firmy nowe innowacyjne produkty tj.: – najwyższej jakości opakowania z zastosowaniem unikalnych uszlachetnień i efektów „drip-off” nadających im indywidualne cechy; – najwyższej jakości produkty z zastosowaniem efektu skórki pomarańczowej; – innowacyjne produkty hybrydowe POS /STANDY, STOJAKI, POSTERY, HEADERY/. Ponadto udoskonalone zostały następujące produkty: – efektywne jakościowo i cenowo produkty niskonakładowe, – najwyższej jakości produkty w formacie B1, najwyższej jakości opakowania zarówno w niskich, jak i wysokich nakładach. Ponadto możemy poszczycić się także zakończonym już projektem pt. „Wzrost konkurencyjności Drukarni BIELDRUK poprzez zakup innowacyjnych maszyn poligraficznych oraz wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania przygotowalnią offsetową” nr WND-RPPD.01.04.02-20-052/11 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”, Podziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.02-20-052/11-00 z dnia 07.09.2012 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach tego projektu nastąpił zakup innowacyjnych maszyn poligraficznych oraz wdrożone zostało nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przygotowalnią offsetową dzięki temu do oferty Drukarni BIELDRUK wprowadzono całkowicie ulepszone trzy rodzaje produktów: opakowania klejone, materiały reklamowe oraz opakowania wysoko przetworzone. Dzięki realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską staliśmy się jedną z najlepiej wyposażonych drukarni w regionie. Zapraszamy do współpracy.